1. ČO JE INFEKCIA ĽUDSKÝM PAPILOMAVÍRUSOM (HPV)?

Ľudský papilomavírus (HPV) je zodpovedný za najčastejšie sa vyskytujúcu pohlavne prenosnú infekciu na svete. HPV má v klasifikácii jednak nízkorizikové typy vírusu, ktoré spôsobujú genitálne bradavice, ale aj  vysoko  rizikové typy vírusu, ktoré dokážu spôsobiť rozvoj prekanceróznych lézií a karcinómov vulvy, vagíny, krčka maternice a konečníka.Do kontaktu s HPV sa dostane osem z desiatich pohlavne aktívnych žien. Viac ako 80 % týchto infekcií sa spontánne vylieči v priebehu niekoľkých rokov.Infekciu HPV si bežne pacientka nevšimne, pokiaľ nemá žiadne príznaky a imunitný systém organizmu vírus nakoniec odstráni. V týchto prípadoch infekcia nespôsobuje žiadne riziko.

2. AKO SOM SA INFIKOVALA ĽUDSKÝM PAPILOMAVÍRUSOM (HPV)?

Hlavný spôsob prenosu infekcie HPV je pohlavný styk (s vaginálnou či análnou penetráciou alebo aj bez nej). Ktokoľvek, kto je pohlavne  aktívny,  sa  môže  infikovať  vírusom HPV, dokonca aj v monogamnom pohlavnom vzťahu.Použitie kondómu ochráni pred infekciou HPV v 70 % prípadoch.Po infikovaní môže vírus zostať dlhší čas neaktívny, čo znamená, že môže unikať detekcii aj roky po vzniku infekcie.Po stanovení diagnózy HPV nie je možné určiť, kedy a od koho pacient infekciu dostal.

3. AKO OVPLYVŇUJE MOJE ZDRAVIE?

Väčšina ľudí sa počas života infikuje vírusom HPV, nemajú z toho však žiadne negatívne účinky ani žiadne príznaky.V 10 – 15 % prípadoch môže infekcia HPV pretrvávať bez toho, aby ju imunitný systém vášho organizmu eliminoval. Pretrvávajúca infekcia HPV môže spôsobiť vznik léziív bunkách, ktoré sa časom môžu rozvinúť do rakoviny.Krčok maternice je oblasť pohlavných orgánov, ktorá je najviac ohrozená pretrvávajúcou infekciou HPV, preto je aj náchylnejšia na rozvoj rakoviny.

4. DÁ SA LIEČIŤ?

Na prevenciu infekcie existujú vakcíny, ktoré sú veľmi účinné z hľadiska ochrany pred hlavnými typmi HPV. Vakcína sa vo všeobecnosti podáva dievčatám vo veku 9 až 14 rokov.Ak vezmeme do úvahy, že pri vzniku 99 % prípadov rakoviny krčka maternice zohráva úlohu infekcia HPV, prevencia a liečba vírusom spôsobených lézií je nevyhnutná na zabránenie progresie do rakovinového ochorenia. Práve preto je pravidelné vyšetrenie  u  gynekológa (PAP  test,  cytológia,   cervikálny   ster) nevyhnutné na identifikáciu prekancerózy.

5.  ČO BY SOM MALA ROBIŤ ĎALEJ?

Patologický výsledok cytológie znamená, že môžete mať prekancerózu krčka a mali by ste absolvovať podrobnejšie vyšetrenie, aby sa toto podozrenie mohlo potvrdiť.Ak sa prítomnosť lézie potvrdí, budete potrebovať dôslednejšie sledovanie. Užitočná bude aj lokálna liečba (vaginálny gél)s obsahom prírodných zložiek, ktoré pomáhajú zahojiť lézie a eliminovať vírus.Ak nastane progresia lézie, môže byť potrebná chirurgická liečba na jej odstránenie.Ohľadne najvhodnejšieho postupu po stanovení diagnózy prekanceróznej lézie sa poraďte so svojím gynekológom.V rámci prevencie je nevyhnutná vhodná frekvencia gynekologických kontrol.